Актуално за COVID-19

Д-р Алексей Джелепов

  Д-р Алексей Джелепов е началник на отделение „Неинвазивна вентилация” от юли 2019 г.

  Завършил в „Медицина” в Пловдив. Постъпва на работа във ВМА през 1982 г.

  Придобива специалност „Вътрешни болести” през 1985 г. и „Пневмология и фтизиатрия” през 1993 г.

  От 1988 г. началник-отделение „Функционална диагностика на белодробните болести” към Клиниката по пневмология и фтизиатрия.

  Професионалните му интереси са насочени предимно в областта на функционалните белодробни изследвания.

  Специализирал е в Германия. Участва в голям брой клинични проучвания в областта на ХОББ и бронхиална астма.

  Член е на Българското дружество по белодробни болести и Европейското респираторно дружество.