Аптеката

  Болничната аптека е ключово звено в работата на Военномедицинска академия-София. Работата на екипа й се фокусира в няколко важни направления:

  • Снабдяване на клиниките с лекарствени продукти
  • Поддържане на лекарствен резерв
  • Работа с цитостатични средства
  • Предоставяне на фармакотерапевтична информация на клиниките;
  • Участие в експертни комисии на ВМА
  • Работа по клинични проучвания
  • Осигуряване на денонощно разположение на фармацевт
  • Предоставяне на справки на клиники, звена и институции
  • Реакция при бедствени ситуации и инциденти

  Болничната аптека е разположена на самостоятелен етаж в основнатая сграда на ВМА, като помещенията й заемат 800 кв. м. Оборудването отговаря на всички изисквания за провежданите дейности.