Лечебна дейност

  Операционният център разполага с 18 операционни зали, с най-съвременното оборудване, съгласно стандартите за окомплектоване на хирургическите зали за извършване на високоспециализирани оперативни намеси.

  ГРЪДНА ХИРУРГИЯ

   

  СЪДОВА ХИРУРГИЯ

   

  КОРЕМНА ХИРУРГИЯ

   

  ЧЕРНОДРОБНО-ПАНКРЕАТИЧНА ХИРУРГИЯ И ТРАНСПЛАНТОЛОГИЯ

   

  НЕВРОХИРУРГИЯ

   

  УРОЛОГИЯ

   

  ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ

   

  СЕПТИЧНА ХИРУРГИЯ

   

  ГИНЕКОЛОГИЯ

   

  ОБЩА ХИРУРГИЯ

  ОРАЛНА ХИРУРГИЯ