Диагностична и лечебна дейност

  В клиниката се извършват всички конвенционални рентгенови изследвания:

  • Рентгеноскопия и рентгенография – методи за получаван
  • е на двумерен сянков образ, на базата на различната степен на отслабване на рентгеновите лъчи в различните структури на тялото
  • Контрастни рентгенови изследвания на гастроинтестиналния и урогинеталния тракт /изследвания на стомах, черва, бъбрец
  • и, женска полова система с апликиране на контрастно вещество/
  • Мамография – рентгенов метод за изследване и визуализаране структурите на млечната жлеза
  • Ангиография /диагностична/– инвазивен метод, при който получаваме диагностични образи чрез инжектиране на контрастни средства в кръвоносните съдове посредством катетри, въведени в съдовете. Той е основен метод за лечение на стеснения или запушване на съдове в различни части на човешкото тяло
  • Ангиография /интервенционална/ – извършване на терапевтични ангиографски процедури: транслуменна дилатация, имплантиране на стентове, емболизации на съдови малформации и злокачествени новообразувания, имплантиране на филтри, предпазващи пациента от белодробна тромбемболия и др.
  • Спешна конвенционална рентгенова диагностика и спешна компютърно-томотрафска диагностика
  • Специфични терапевтични процедури под рентгенов контрол