Актуално за COVID-19

Доцент Милена Енчева

  Доцент Милена Енчева е завършила медицина в МУ-София. Има признати специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”. През последните години работи активно в областта на интервенционалната пулмология.

  Специализирала във Франция и Германия. През 2008 г. печели стипендия на Европейската респираторна асоциация за обучение по интервенционална пулмология в Клиника по торакална ендоскопия в Марсилия, Франция.

  Същата година е избрана за „Най-добър млад пулмолог” на ІІ Национален конгрес на Българското дружество по белодробни болести.

  В периода 1998-2003 г. работи в Клиника по белодробни болести в УМБАЛ „Св. Марина”- Варна като клиничен ординатор. От 2004 г. е асистент в Клиника по пневмология и фтизиатрия на ВМА, а от 2017 г. – доцент. От началото на 2019 г. е началник на клиниката.  

  Едно от основните интервенционални направления, в които работи доц. Енчева е стентирането на централни дихателни пътища при наличие на бенигнена или малигнена стеноза.

  Има множество публикации в национални и чуждестранни научни списания, съавтор на монографии и научни ръководства, участия в национални и престижни международни научни форуми, свързани с интересите и работата й в областта на интервенционалната пулмология и трахеобронхиалното стентиране.

  Член е на Българското дружество по белодробни болести, Европейската респираторна асоциация, национален делегат в Борда на националните делегати в Европейската асоциация по бронхология и интервенционална пулмология и национален представител в Борда на Регентите на Световната асоциация по бронхология и интервенционална пулмология.