Доцент Милена Енчева

  Доцент Милена Енчева е завършила медицина в МУ-София. Има признати специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”. През последните години работи активно в областта на бронхологията и интервенционалната пулмология.

  Специализирала във Франция и Германия. През 2008 г. печели стипендия на Европейската респираторна асоциация за обучение по интеревнционална пулмология в Клиника по торакална ендоскопия в Марсилия, Франция.

  Същата година е избрана за „Най-добър млад пулмолог” на ІІ Национален конгрес на Българското дружество по белодробни болести.

  В периода 1998-2003 г. работи в Клиника по белодробни болести в УМБАЛ „Св. Марина”- Варна като клиничен ординатор. От 2004 г. е част от екипа на Клиника по пневмология и фтизиатрия на ВМА, а от началото на 2019 г. е неин ръководител.

  Доцент Енчева е специалист в бронхоскопско лечение със силиконов стент (протеза) при пациенти с доброкачествени и злокачествени стеснения на трахеята и бронхите.

  Има множество публикации в национални и чуждестранни научни списания, както и участия в национални и престижни междунардни научни форуми и конгреси, свързани с интересите и работата й в областта на интеревнционалната пулмология и трахеобронхиалното стентиране.

  Член е на Българското дружество по белодробни болести, на Европейската респираторна асоциация и Европейската асоциация по бронхология.