Доц. д-р Христина Миланова, д.м., началник на Втора клиника

  Доц. д-р Христина Миланова, д.м., оглавява Втора клиника по физикална и рехабилитационна медицина от януари 2019 г.

  Има специалност “Физикална терапия и рехабилитация”, а през 2013 г. й е присъдена научна степен “доктор” след успешно защитена докторска дисертация на тема: “Съвременно физикално лечение и рехабилитация след фрактура на дистален радиус (магнитотерапия, интерферентен ток, лазертерапия)”. През 2015 г. взема и магистърска степен по здравен мениджмънт. От 2017 г. е "доцент" в Катедра "Физикална и рехабилитационна медицина".  

  Доц. Миланова е преминала обучение в 17 квалификационни курса по специалността “Физикална терапия и рехабилитация”.

  Автор и съавтор е на над 60 научни публикации, публикувани в български и чужди периодични списания и научни сборници, има участие в две монографии и учебник на английски език по физикална и рехабилитационна медицина и над 40 участия в конгреси и конференции у нас и в чужбина.

  Клиничната й работа и научните интереси са в областта на:

  • Ревматологична рехабилитация
  • Рехабилитация при редки и онкологични заболявания
  • Заболявания на централна и периферна нервна система
  • Метаболитен синдром

  Доц. Миланова е редовен член е на Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация; на Републиканското дружество по физикална и рехабилитационна медицина, чийто секретар е от 2013 г.; на Българския лекарски съюз и е член-наблюдател към Българска академия на науките и изкуствата.

  Част е от Редакционния съвет на сп. “Физикална, курортна и рехабилитационна медицина”.