Д-р Анелия Гоцева, асистент

  Д-р Анелия Гоцева е завършила  „Медицина”  в  Медицински университет (МУ)-София през 1995 г.

  Професионална квалификация:

  ►С две признати специалности: „Инфекциозни болести” и „Вирусология”

  ►Дипломиран магистър по „Здравен мениджмънт” от МУ-София

   Професионален опит:

  ►1996-2000 г. – лекар-ординатор в Благоевград

  ►2000-2012 г. – асистент, старши асистент и главен асистент по инфекциозни болести, Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, МУ-София

  ►2000-2008 г. – Клиника по инфекциозни, паразитни и тропически болести, МБАЛ "Св. Иван Рилски"-София

  ►2008-2015 г. – СБАЛИПБ „Проф. Ив. Киров” (Инфекциозна болница)-София, Отделение за лечение на вирусни хепатити и чревни инфекции

  ►2011-2012 г. – Републикански консултант по инфекциозни болести

  ►2012-2015 г. – специализира вирусология във ВМА-София

  ►От декември 2015 г. – началник на лаборатория „Вирусология” – МБАЛ "Уни Хоспитал"

  ►От януари 2017 г. – асистент в лаборатория „Вирусология”, Катедра военна епидемиология и хигиена, ВМА-София