Актуално за COVID-19

Д-р Василена Петрова

  Д-р Василена Петрова придобива специалност „Нервни болести” през  2006 година, както и сертификати за високоспециализирани дейности по Клинична електроенцефалография и по Клинична невропсихология.

  Специализирала е в Университетска болница“ Virgen de las Nieves” , Гранада, Испания – „Обучение в неотложна помощ” и „Интердисциплинарен подход при пациенти с имунодефицитни заболявания”.  

  Преминала е през различни обучения в България и чужбина:

  • 2005 и 2006 година - Weill-Cornell Семинар по неврология, Залцбург, Австрия;
  • 2006 година - Академия за млади невролози, Старе Сплави, Чехия;
  • 2007 година - Регионален международен обучителен курс по неврология EFNS, София, България;
  • 2013 година - Международно лятно училище по неврология, Ефори Норд, Румъния.

  Д-р Петрова участва в клинични проучвания за лечение на мновествена склероза фаза II и III.

  Разработва дисертационен труд за придобиване на ОНС „доктор” на тема: „Магнитно-резонансно спектроскопски и невропсихологически характеристики на процеса на невродегенерация при пациенти с МС – ПРМС”. 

  Член е на Българско дружество по неврология. Има множество участия и презентации в конгреси и конференции, организирани от Българско дружество по неврология, Европейско неврологично дружество(ENS), Федерация на европейските неврологични дружества (Federation of the European Neurological Societies), Международно дружество по невроимунология (International Society of Neuroimmunology), Европейска организация по молекулярна биология (EMBO), Постижения в Клиничната Невроимунология (АCN), Балкански военномедицински комитет (BMMC).

  Владее английски, испански и руски език.

  За контакти: 02/ 92 25 514