Д-р Владимир Николов, д.м., началник

    Д-р Владимир Николов, д.м., завършва Медицинския университет във Варна през 1987 г. Работи последователно в клиниките по образна диагностика на Военномедицинска академия, Военноморска болница-Варна и отново във ВМА като началник на Отделението по магнитно-резонансна томография. 

    През 1992 г. придобива специалност „Образна диагностика“. Участвал е в програмите ESDIR, HALEY project и множество курсове, организирани от Европейското училище по радиология.

    Д-р Николов има редица публикации в областта на образната диагностика, участва активно в програмата за обучение на специализанти в Клиниката по образна диагностика на ВМА.

    Член е на Българската асоциация по радиология, European Society of Radiology, European Society of Head and Neck Radiology.

    Професионалните му интереси са в областта на денталната, лицево-челюстната и шийната образна диагностика.