Д-р Владимир Стефанов, д.м.

  Д-р Владимир Стефанов, д.м. завършва медицина в МУ-София през 2006 г. Част от медицинското си образование – 2001-2003 г. преминава в Медицински Университет-Виена, Австрия.

  През 2008 г. започва специализация по ортопедия и травматология в III-та Травматологична клиника на УМБАЛСМ “Пирогов”, а през 2009 г. я продължава в Клиника по артроскопска травматология на ВМА.

  Придобива специалност по ортопедия и травматология през 2013 г.

  През 2016 година защитава дисертационен труд в областта на ендопротезирането на колянна става в Катедра по ортопедия, травматология и реконструктивна хирургия на ВМА.

  От 2016 г. е председател на Българската асоциация по артроскопия и спортна травматология.

  В рамките на професионалното си развитие д-р Стефанов е лектор в редица курсове по артроскопска и реконструктивна хирургия на опорно-двигателния апарат. Участва в научни прояви като лектор в страната и чужбина.

  В годините е посещавал множество курсове и специализации в областите на тясната си специализация в редица европейски страни при водещи специалисти в ортопедията и травматологията.

  Хоноруван преподавател към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.

  Професионалните му интереси са насочени в областта на хирургията на колянната и тазобедрената стави и на спортната травматология и реконструктивна хирургия.

   

  За контакт:

  Teл.: 0889 63 67 17

  e-mail: