Д-р Георги Ковачев

  Д-р Георги Ковачев е роден през 1968 г.

  В периода от 1985-1993 г. завършва медицина и придобива специалност  „Хирургия“ в Първа московска медицинска академия  „И.М.Сеченов“, гр. Москва, Русия.

  От 1994 г. е хирург в клиниката по Спешна хирургия на ВМА.

  От 2004 г. до настоящия момент е хирург в Отделението по ортопедия и травматология за лечение на септични състояния.

  Д-р Ковачев има над 50 публикации, като автор и съавтор – в България и в международни здравни издания.

  Участва с доклади, както на европейски здравни форуми, така и в ежегодни конгреси на БОТА и Балканския военно-медицински конгрес.

  Член е на Българското хирургично и Българското ортопедично-травматологично дружество.