Актуално за COVID-19

Д-р Георги Хинков

    Д-р Георги Хинков завършва „Медицина” във ВМИ-Плевен през 1986 г. Започва професионалния си път в Окръжна болница-Ловеч като ординатор в отделение по ендокринология до 1990 г. От 1991 до 2000 г. работи в Медицинска академия-Белодробна болница, Клиника за лечение на туберкулоза. От 2001 г. е Началник на отделение по белодробни болести в Университетска болница „Лозенец”.

    От април 2019 г. е началник на отделение „Оценка и проследяване на пациенти преди и след белодробна трансплантация” във ВМА.

    Д-р Хинков има придобити специалности по „Вътрешни болести” и „Пневмология и фтизиатрия”.

    Има сертификат за извършване на флексибилна бронхоскопия.

    Специализирал в Германия. Участвал е в голям брой клинични проучвания в областта на ХОББ, бронхиална астма, пневмонии, туберкулоза, идиопатична белодробна фиброза, захарен диабет.