Д-р Николай Томов, ординатор

  Д-р Николай Томов е роден на 3 ноември 1960 г. в София. През 1983 г. завършва „Медицина” в Медицинския университет в столицата. Преминава през редица обучения у нас и в чужбина:

  • 1989-1992 г. – Медицинска вирусология (Медицинска Академия-София), с диплом по специалността
  • 1993-1994 г. – специализация в областта на HIV/СПИН и болестите, предавани по полов път (Институт по тропическа медицина, Антверпен, Белгия, Колаборативен център на Световната здравна организация (СЗО) по проблемите на HIV/ СПИН и болестите, предавани по полов път), с придобит сертификат
  • 1995-1998 г. – специализация по „Лечебни подходи към зависимостите (съвместен проект на  Калифорнийски университет в Сан Диего, САЩ и Associacione Cassa Familia Rosseta – Италия)
  • 2005 г. – диплом по „Здравен мениджмънт” от Университета за национално и световно стопанство в София

  Д-р Томов започва кариерата си като лекар по разпределение в „Бърза помощ” към Окръжна болница-Търговище (1983-1984 г.). След като отбива военната си служба, печели конкурс за научен сътрудник по вирусология в Института по имунология в София (1987-1989 г.). В следващите две години е на същата позиция в Катедрата по вирусология на Медицинска Академия – София. Между 1991 и 1995 г. е научени сътрудник и зам.-ръководител на лаборатория „Обща вирусология” в университетската болница „Царица Йоанна – ИСУЛ” в столицата.  В периода 1995-1998 г. създава и ръководи отдел „Профилактика, диагностика и консултации на кръвно и полово предавани инфекции, с лаборатория” в Националния център по наркомании (НЦН). Именно д-р Томов първи въвежда у нас консултирането и тестуването за ХИВ, Хепатит В и С и сифилис, насочено към хората, употребяващи психоактивни вещества. Между 1998 и 2000 г. координара различни здравни програми в Българския национален комитет за УНИЦЕФ. През периода 2000-2005 г. е научен сътрудник I степен и ръководител на отдел „Профилактика, диагностика и консултации на кръвно и полово предавани инфекции, с лаборатория " в НЦН. От 2002 г. е и зам.-директор на центъра. Между 2005 и 2018 г. д-р Томов ръководи вирусологичната лаборатория и екипа по здравно образование и превенция на рисково поведение в медицински център „Хоризонт”. Присъединява се към екипа на лаборатория „Вирусология” на 1 март 2018 г.

  Професионалните интереси на д-р Николай Томов са в областта на вирусологичните аспекти на HIV инфекцията, вирусните хепатити, полово и кръвно предаваните вирусни инфекции. Посветил е последните 22 години от професионалния си интерес на вирусологичните аспекти на Хепатит С вирусната инфекция при хората, употребяващи инжекционно наркотични вещества.

  В периода 1996-2005 година д-р Николай Томов участва като експерт, член на екипи и ръководител на проекти в областта на HIV/ СПИН, Хепатит В, С и други полово и кръвно предавани вирусни инфекции, финансирани и ръководени от Световната здравна организация (СЗО), UNICEF, UNAIDS, Съвета на Европа. От 2001 до 2005 г. е национален експерт по ключов индикатор „Инфекции, свързани с употребата на наркотици” към Национален фокусен център, Европейски мониторинг център за наркотици и наркомании (EMCDDA).

  Д-р Томов е член на Българския лекарски съюз, Българската микробиологична асоциация, Международната асоциация по СПИН и Европейската асоциация по клинична вирусология. Автор е на няколко книги. 

  Владее английски, испански и руски език.

  Женен е, има два сина.