Д-р Павел Ангелов

    Д-р Павел Ангелов завършва Медицинския университет в София през 1985 г. От 1985 до 1993 г. е цехов лекар в “Стомана”-Перник. През 1993 г.  придобива специалност по вътрешни болести и от същата година до 2000 г. работи в Отделението по хемодиализа на ВМА. В следващите 8 гдоини се мести в медицински център “Изток” в Перник.

    През 2005 г. д-р Ангелов придобива и специалност по нефрология . От 2008 г. насам се връща като лекар в Отделението по диализно лечение на ВМА.

    За контакти:

    Тел.: 02/ 922 56 71

    E-mail: