Д-р Симеон Шаламанов

  Д-р  Симеон Шаламанов е роден на 31 март 1969 г. в Русе. 

  През 1997 г. завършва Медицинския университет в София. От 1999 г. до момента работи в Клиниката по коремна хирургия на ВМА.

  През 2003 г. придобива специалност по обща хирургия.

  Преминал e обучителни курсове по:

  • Жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия (ВМА, 2005 г.)
  • Лапароскопска хирургия (ВМА, 2006 г.)
  • Миниинвазивна хирургия (Тюбинген, Германия, 2009 г.)
  • Оперативна хирургия на млечна жлеза (УМБАЛ „Александровска”, 2007 г.)

  Член е на Българския лекарски съюз (БЛС) и Българското хирургично дружество (БХД).

  Владее английски и руски език.

  За контакти:

  GSM:  0888 218 735

  Телефон: 02/922 58 71 и 02/922 51 17

  E-mail