Д-р Тихомир Атанасов

  Д-р Тихомир Атанасов е роден на 24 февруари 1964 г. в Стара Загора.

  През 1982 г. завършва гимназия в родния град. След отбиване на военната си служба започва да учи "Медицина" в Стара Загора, завършва през 1990 г.

  Трудовият си път започва с интернатура във ВМА-София, след което 4 години е полкови лекар в поделение в Стара Загора. От 1995 г. специализира хирургия в Клиниката по спешна хирургия към ВМА-София. През 1997 г. придобива специалност по обща хирургия. Оттога-насам работи като хирург в Клиниката по коремна хирургия на ВМА.

  Д-р Атанасов е преминал обучителни курсове по:

  • Чернодробно-панкреатична хирургия /IASGO (Атина, Гърция, 1997 и 1999 г.)
  • Лапароскопска хирургия (ВМА, 2005 г.)

  През 2004 г. е хирург в Испанска военнополева болница в Кабул, Афганистан.

  Член е на Българския лекарски съюз (БЛС) и Българското хирургично дружество (БХД).

  Владее английски и руски език.

  За контакти:

  GSM:  0888 774 665

  Tелефон: 02/922 54 21 и 02/922 51 17