Екип

  Екипът на Клиниката по неврохирургия се ръковиди от полк. проф. д-р Тихомир Ефтимов, д.м., който е началник и на Катедрата по нервни болести и неврохирургия във ВМА. В него се включват:

  1. Доц. д-р Тодор Шамов. д.м.
  2. Д-р Владимир Пранджев - Началник отделение
  3. Д-р Пирин Кутин - Началник Спешно неврохирургично отделение
  4. Майор д-р Иван Тодоров - Асистент 
  5. Д-р Николай Георгиев - лекар специализант
  6. Д-р Георги Красимиров - лекар специализант
  7. Д-р Илиян Георгиев - лекар специализант

  Работещите в клиниката поддържат постоянни контакти със специалисти от други лечебни заведения, както на в страната, така и в чужбина. Нивото на квалификация на работещите в клиниката се подържа и чрез регулярно участие в научно-практични конференции, конгреси и други прояви на национално и международно ниво. Ежегодни са срещите в рамките на националните конференции по неврохирургия и сателитните симпозиуми на Сдружението на неврохирургичните медицински сестри в България. 

  Всички лекари в клиниката са членове на Дружеството по неврохирургия, чийто заместник-председател от 2010 г. е проф. д-р Тихомир Ефтимов, д.м. Специалистите членуват и в различни европейски и световни научни организации като ЕАNS, AANS, WFNS, EANO, SeENS.