Екип

    В Отделението по диализно лечение работят трима лекари, шест медицински сестри и двама технически сътрудници. 

    Лекарски екип:

    1. Д-р Мария Хринчева, началник на отделението
    2. Д-р Павел Ангелов
    3. Д-р Светла Сакаджийска