Актуално за COVID-19

Екип

  Диагностичната дейност в лаборатория „Вирусология“ се осъществява от екип, формиран от лекари (всички с призната специалност по вирусология), биолози, медицински лаборанти и помощен персонал с отлична квалификация и дългогодишен опит.

  Лекарски екип

  1. Подп. д-р Методи Кунчев, д.м., ръководител на лабораторията
  2. Д-р Анелия Гоцева, асистент
  3. Д-р Николай Томов, лекар-вирусолог
  4. Доц. д-р Валентина Ковальова

  Висш немедицински персонал

  1. Зоя Цанкова, д.б., биолог
  2. Биляна Григорова, д.б., биолог

  Медицински лаборанти

  1. Людмила Илиева, старши лаборант; магистър
  2. Кристина Йорданова
  3. Марияна Попова, магистър

  Помощен персонал

  1. Стефка Рашкова
  2. Адриана Ставрева