Екип

  Диагностичната дейност в Катедра „Клинична лаборатория и имунология“ се осъществява от екип, формиран от лекари, биолози, медицински лаборанти с необходимата квалификация и опит.

  Хабилитирани специалисти

  1. Доц. Любомир Митев – специалност "Клинична лаборатория", ръководител на Катедра клинична лаборатория и имунология и началник на Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология
  2. Доц. Елена Елефтерова-Флорова - началник на Лаборатория по клинична имунология

  Лекар-специализант – Д-р Дарина Поломска (тел.: 02/922 56 07)

  Клинична лаборатория

  1. Д-р Зорка Рамшева – изпълняващ длъжността началник "Клинична лаборатория" и на Отделение по хемостаза, със специалност по клинична лаборатория (тел.: 02/922 59 04, e-mail: )
  2. Силвия Иванова – старши медицински лаборант (тел: 02/922 59 75,  e-mail:)
  3. Подп. д-р Борислав Петров – началник Приемно-експертизно лабораторно отделение, със  специалност по клинична лаборатория (тел.: 02/922 55 75)
  4. Д-р Добри Данчев – началник отделение, със специалност по клинична лаборатория (тел.: 02/922 58 29)
  5. Д-р Наташка Гирова – началник Отделение по клинична химия, със специалност по клинична лаборатория (тел: 02/922 55 83)
  6. Д-р Николай Поломски – началник Морфологично отделение, със специалност по клинична лаборатория (тел.: 02/922 53 12)
  7. Капитан д-р Наталия Дикова – лекар-ординатор със специалност по клинична лаборатория (тел.: 02/922 56 07)
  8. Надка Христова – химик (тел.: 02/922 55 69)

  Лаборатория по клинична имунология

  1. Доц. Дора Попова – Отделение по клинична имунология, със специалност клинична имунология
  2. Доц. Елена Елефтерова-Флорова – Отделение по клинична имунология, със специалност клинична имунология
  3. Д-р Иглика Гълъбова-Керчева – началник Отделение по радиоимунология, със специалност нуклеарна медицина

  Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология

  1. Доц. Любомир Митев – специалност "Клинична лаборатория", ръководител на Катедра клинична лаборатория и имунология и началник на Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология
  2. Д-р Аселина Асенова-Дерменджийска – началник Отделение по цитогенетика, молекулярна биология и електрофоретични изследвание, със специалност клинична лаборатория (тел.: 02/922 53 15)
  3. Проф. Стоян Лалчев – със специалност "Медицинска генетика" (тел.: 02/922 53 15) 
  4. Вергиния Узунова – биолог (тел.: 02/922 52 83)
  5. Лилия Грахльова – асистент, биохимик (тел.: 02/922 53 15)                

  Старши медицински лаборант – Таня Панталеева (тел.: 02/922 55 70, e-mail: