Екип

  В отделението по съдебномедицинска експертиза работи доказан и мотивиран мултидисциплинарен екип от специалисти:

  1. Д-р Цветелин Гатев – началник
  2. Д-р Елка Иванова – лекар със специалност по съдебна медицина
  3. Д-р Илия Льондев – лекар със специалност по съдебна медицина 
  4. Атанаска Грозданова – химик
  5. Юлия Георгиева – медицински лаборант
  6. Евгения Атанасова – деловодител
  7. Кирил Димитров – препаратор
  8. Августина Аврамова – санитар