Актуално за COVID-19

Екип

  Клиниката по ендокринология и болести на обмяната разполага с мотивиран и професионален екип, изграден от опитни специалисти и млади медици. 

  Лекарски екип 

  1. Проф. д-р Ивона Даскалова, началник на Клиниката по ендокринология и болести на обмяната
  2. Д-р Ангелина Цветанова, началник на Диабетно отделение
  3. Майор д-р Весела Михнева, началник на Метаболитно отделение
  4. Майор доц. Цветелина Тотомирова, д.м.
  5. Д-р Мила Арнаудова, д.м.
  6. Д-р Мариана Йончева
  7. Д-р Диляна Билянова
  8. Д-р Благородна Пакерова
  9. Д-р Силвия Пашкунова, д.м., главен асистент
  10. Д-р Мария Матева
  11. Д-р Ивайло Богомилов, специализант
  12. Д-р Карина Благоева, специализант
  13. Д-р Иванина Арабаджиева, специализант
  14. Д-р Величко Камбуров, специализант

  Медицински сестри

  1. Радмила Генева-Кръстанова, старша медицинска сестра 
  2. Цветелина Стефанова, медицински секретар 
  3. М.с.Николина Алексова
  4. М.с. Венета Токева
  5. М.с. Кристиана Йорданова
  6. М.с. Емилия Огойска
  7. М.с. Ваня Николова-Татаркова
  8. М.с. Валентина Иванова