Екип

  Комплексната дейност на Клиниката по конвенционална рентгенова диагностика се осъществява от 28 души екип, сред които 11 лекари, 14 лаборанти, 1 медицинска сестра, 2 технически сътрудници  и 2 санитари. Един от лекарите е хабилитиран – „доцент”, един е „доктор”, а всички имат специалност „Образна диагностика”.

  Всички лаборанти са с опит и съответна  професионална квалификация.

  В екипа на клиниката са: 

  • Доц. д-р Лъчезар Петров – началник на Клиниката по конвенционална рентгенова диагностика и Катедра "Образна диагностика"
  • Невенка Бонинскастарши рентгенов лаборант

  Медицински  специалисти:

  1. Д-р Ангел Илийн – началник на Клинично рентгеново отделение
  2. Д-р Антони Ризов, дм – лекар-образна диагностика
  3. Д-р Теодора Тонева – лекар-образна диагностика
  4. Д-р Мирослав Лилов – началник на Ангиографско отделение
  5. Д-р Красимир Градинарски – началник на Спешно рентгеново отделение
  6. Д-р Антоан Ангелов – лекар-образна диагностика.
  7. Д-р Красен Янакиев – лекар-образна диагностика
  8. Д-р Тиме Стоилков – лекар-образна диагностика
  9. Д-р Йордан Мечков – лекар-образна диагностика
  10. Д-р Славянка Лазарова – лекар-образна диагностика
  11. Лейтентант д-р Тодор Ганчев – специализант