Екип

В Отделението по орална хирургия работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

Хирурзите в клиниката са специализирали във водещи европейски и клиники, като подържат своята квалификация чрез активни участия в курсове за следдипломна квалификация и световни научни форуми.  

Нашите лекари са в непрекъснат контакт и взаимодействие с всички лечебни, диагностични и научни звена на Венномедицинска академия, както и с всички сродни учреждения и звена от състава на Българската армия и гражданските лечебни заведения.