Екип

  Екипът на клиниката се състои от 6 лекари, 9 рентгенови лаборанти, 4 медицински сестри и 2 технически сътрудници

  Лекари в клиниката

  1. Д-р Владимир Николов, д.м., началник на клиниката и на Отделението по магнитно-резонансна томография
  2. Д-р Ива Кисьова, началник на Отделението по компютърна томография
  3. Доц. д-р Андрей Иванов, д.м.
  4. Д-р Рангел Байкушев, ординатор
  5. Д-р Недко Иванов
  6. Д-р Лора Цветкова

  Весела Димитрова е старши рентгенов лаборант в клиниката и Катедра "Образна диагностила"