Екип

В Клиника по гастроентерология работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

Лекарите в клиниката са специализирали във водещи европейски и световни клиники, като подържат своята квалификация чрез активни участия в курсове за следдипломна квалификация и световни научни форуми. 

 • Професор Крум Кацаров – ръководител на Катедра „Гастроентерология, чернодробно-панкреатична хирургия и трансплантология” и на Клиника по гастроентерология
 • Професор Димитър Таков (Лаборатория по интервенционална гастроентерология и хепатология)
 • доц. Мариета Симонова
 • Д-р Здравко Дунков
 • Д-р Иван Попадийн
 • Д-р Владимир Коцев (Лаборатория по интервенционална гастроентерология и хепатология)
 • Д-р Юлия Попова (Лаборатория по интервенционална гастроентерология и хепатология)
 • Д-р Александър Кацаров – главен асистент
 • Д-р Александър Петков
 • Майор д-р Даниела Томова
 • Д-р Даниела Стоянова
 • Д-р Марина Конакчиева
 • Д-р Румяна Гледжарска
 • Д-р Калин Сапунджиев, специализант
 • Светла Павлова-Митева – старша медицинска сестра на Клиниката по гастроентерология
 • Елисавета Манолова – старша медицинска сестра на Лабораторията по интервенционална гастроентерология и хепатология