Екип

    Екипът на Болничната аптека се състои от магистър-фармацевти, помощник-фармацевти и технически сътрудници.

    Всички специалисти са високо квалифицирани и сертифицирани в областта на болничната фармация. Преминали са множество специализации, обучения и курсове.