Екип

  Екипът на клиниката се състои от 20 висококвалифицирани и опитни лекари със следните специалности: вътрешни болести, кардиология, ендокринология, неврология, пулмология, анестезиология, инфекциозни болести.

  Професор Константин Рамшев, д.м. – ръководител на клиниката

  Лекари:

  • Д-р Петър Бизеранов – ръководител на отделение
  • Д-р Михаела Лечева– ръководител на отделение
  • Д-р Евгени Анев – ръководител на отделение
  • Д-р Биляна Бочева – ръководител на отделение
  • Д-р Ангел Чаушев – ръководител на отделение
  • Д-р Десислава Наева – ръководител на отделение
  • Д-р Северина Дакова, д.м. – главен асистент
  • Д-р Росица Павлова – лекар-ординатор
  • Д-р Стефан Стефанов – лекар-ординатор
  • Д-р Никола Рамшев – лекар-ординатор
  • Д-р Кирил Фералиев – лекар-ординатор
  • Д-р Елица Крумова – лекар-ординатор
  • Д-р Росица Радева – лекар-ординатор
  • Д-р Силвия Стоянова – лекар-ординатор
  • Д-р Янчо Христов, д.м. – лекар-ординатор
  • Д-р Жанет Узунова – лекар-ординатор
  • Д-р Галя Узунова – лекар-ординатор
  • Д-р Вера Иванова – лекар-ординатор
  • Д-р Фатма Кисьо – лекар-ординатор