Екип

    Ние предлагаме съвременно лечение от опитни специалисти.

    При нас работи високоспециализиран екип от хирурзи, анестезиолози и операционни сестри с богат опит, квалификация и познания в областта на хирургията.

    Нашите специалисти са в непрекъснат контакт със сродни структури  не само в България, но и в чужбина.