Екип

  За пациентите в Клиниката по медицинска онкология в момента се грижат четирима лекари със специалност и двама специализанти

  Лекарски екип:

  Доц. д-р Жасмина Михайлова, д.м., началник на клиниката

  Д-р Румен Антонов

  Д-р Добромира Петкова-Нелова

  Д-р Венета Петрова

  Д-р Антоан Гарев – специализант по медицинска онкология (втора година)

  Д-р Милен Беляков – специализант по медицинска онкология (първа година)