Екип

  В Клиниката работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и грижи на европейско ниво.

  Полковник професор д-р Ивайло Даскалов, д.м. – началник на клиниката, тел.: 02/ 92 25 710 

  Старша медицинска сестра: Анета Ташева, тел.: 02/ 92 25 901

  Асистент: д-р Татяна Илиева, тел.: 02/ 92 25 189

  Доцент д-р Лилия Демиревска, дм, тел.: 02/ 92 25 781

  Първо кардиологично отделение

  Началник на отделение: д-р Антоанета Арсова тел.: 02/ 92 25 982

  Лекари:

  Д-р Емилия Маринова

  • Д-р Наталия Велковска
  • Д-р Жасмина Гатева
  • Д-р  Катя Филчева
  • Д-р Десислава Станишева – старши специализант по кардиология

  Медицински сестри:

  • Радка Йорданова
  • Вероника Бенчива
  • Таня Дойчева
  • Лена Георгиева
  • Искра Василева

  Отделение за кардиологично интензивно лечение на сърдечно-съдовите усложнения и контрол върху критичните нарушения на хемодинамиката

  Началник на отделение: Д-р Мария Недкова   тел.: 02/ 92 25 189

  Лекари:

  • Д-р Милка Симова     
  • Д-р Михаил Амиорков  
  • Д-р Силвия Лазарова
  • Д-р Александър Чобанов – старши специализант по кардиология
  • Д-р Деян Стойчев – старши специализант по кардиология
  • Д-р Мирослава Младенова – старши специализант по кардиология
  • Д-р Валентин Балабански – старши специализант по кардиология

  Медицински сестри:

  • Теодора Ангелова
  • Таня Георгиева
  • Росица Петкова
  • Силвия Момкова
  • Юлия Балинова
  • Петя Илкова

  Отделение за инвазивна кардиология

  Началник на отделение: д-р Красимир Алексиев  тел.: 02/ 92 26 316; 02/ 92 26 122

  Лекари:

  • Проф. д-р Младен Григоров,дмн
  • Д-р Красимир Пандев
  • Д-р Марио Пашунов –старши специализант

  Медицински сестри:

  • Марияна Георгиева
  • Кристелина Добрева
  • Галя Борисова

  Отделение за неинвазивна диагностика

  Началник на отделение: д-р Олга Михайлова   тел.: 02/ 92 25 138; 02/ 92 25 192; 02/ 92 25 102

  Лекари:

  • Доц. д-р Пламен Петровски, дм
  • Д-р Милен Иванчев

  Медицински сестри:

  • Величка Стоянова
  • Евгения Иванова
  • Христина Илиева