Екип

  Грижата за качественото лечение и здравето на пациентите в Първа клиника по коремна хирургия се осъществява от висш и среден медицински персонал.

  Водещите хирурзи в клиниката са специализирали в утвърдени световни и европейски центрове и клиники и непрекъснато повишават квалификацията си с участие в курсове за следдипломно обучение, научни конференции и мисии в чужбина.

  Ръководител на клиниката е доц. д-р Ивелин Такоров, дм

  Хирургичен екип:

  • проф. Евгени Белоконски, дмн
  • д-р Александър Милчев
  • д-р Димитър Димитров
  • д-р Георги Александров
  • м-р д-р Паулин Тодоров
  • к-н д-р Цветан Станимиров
  • к-н д-р Даниел Стефанов
  • ст. л-т д-р Синан Емин
  • д-р Марин Джеджев
  • д-р Мирослав Миронов
  • д-р Георги Георгиев

  Анестезиолози:

  • д-р Мария Абрашева – анестезиолог-реаниматор
  • д-р Марина Попова – специализант по анестезиология

  Старша медицинска сестра:

  ст.м.с. Катя Ценкова

  Операционни сестри:

  • м.с. Яна Иванова
  • м.с. Мариета Страхилова
  • м.с. Юлия Хаджийска

  Медицински секретар:

  м.с. Станка Любенова

  Медицински сестри:

  • м.с. Антоанета Димитрова
  • м.с. Вероника Николова
  • м.с. Галина Аладжова
  • м.с. Гинка Колаксъзова
  • м.с. Ирина Драганова
  • м.с. Латинка Ангова
  • м.с. Надка Петкова
  • м.с. Николай Василев
  • м.с. Татяна Уандие