Екип

 

В Клиника „Очни болести” работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

Нашите специалисти черпят опит от водещи европейски клиники, като подържат своята квалификация чрез активни участия в различни научни форуми.