Екип

Катедрата по анестезиология и интензивно лечение разчита на отлично квалифициран, опитен и мотивиран екип, съставен от лекари и медицински сестри, които 24/7 се грижат за здравето и живота на пациентите.

Благодарение на техните отданеност и професионализъм, реанимацията на ВМА е най-добрата в България.