Екип

    Екипът на Мултипрофилно спешно отделение се висококвалифицирани лекари с богат опит в съответните специалности: анестезиология и интензивно лечение, хирургия, травматология и неврохирургия.

    Неизменна част от екипа е и сестринският състав. Нашите медицински сестри – анестезиологични, операционни и амбулаторни, са с дългогодишен професионален опит.

    Началник на Мултипрофилно спешно отделение е подполковник д-р Цветко Цветков – с многогодишен трудов стаж и специалност „Анестезиология и интензивно лечение”.

    Старша медицинска сестра е Валентина Цекова.