Екип

  Екипът на Мултипрофилно спешно отделение се висококвалифицирани лекари с богат опит в съответните специалности: анестезиология и интензивно лечение, хирургия, травматология и неврохирургия.

  Неизменна част от екипа е и сестринският състав. Нашите медицински сестри – анестезиологични, операционни и амбулаторни, са с дългогодишен професионален опит.

  Началник на Мултипрофилно спешно отделение е подполковник д-р Цветко Цветков – с многогодишен трудов стаж и специалност „Анестезиология и интензивно лечение”.

  Като част от екипа на ВМА, д-р Цветков е участвал в две задгранични мисии в Афганистан през 2006 г. и 2012 г., където е работил съвместно с американски, испански, италиански и други медици под егидата на НАТО.

  Старша медицинска сестра е Валентина Цекова.

  Медицински секретар: Калина Тодорова