Актуално за COVID-19

Екип

Екипът на клиниката е съставен от висококвалифицирани и мотивирани специалисти - 12 лекари и 11 специалисти по здравни грижи. 

Лекари в Клиниката по пневмология и фтизиатрия:

 1. Доц. Милена Енчева, д.м.  – началник клиника
 2. Подп. д-р Пламен Титоренков, д.м.  – главен асистент
 3. Д-р Вася Христова – асистент
 4. Д-р Алексей Джелепов – началник отделение
 5. Д-р Христо Йорданов – началник отделение
 6. Д-р Георги Хинков – началник отделение
 7. Д-р Атанас Янев – началник отделение
 8. Д-р Ангел Павлов – началник отделение
 9. Д-р Александра Червениванова
 10. Д-р Мария Лобошка
 11. Д-р Васил Шишков
 12. Д-р Любима Кьосева – специализант

Специалисти по здравни грижи

Старша медицинска сестра на клиниката е Соня Кръстева, която е с образователна степен “магистър” по специалност “Здравни грижи”. Три медицински сестри са със завършена магистърска степен по обществено здраве, социални дейности и здравна политика и мениджмънт.

Медицинските сестри имат удостоверения за проведени курсове за повишаване на следдипломната си квалификация. Участват активно в специализирани дейности като функционално изследване на дишането, бронхоскопски процедури, торакоцентеза, полиграфия при диагностика на нарушения на дишането по време на сън, лечение на хронична дихателна недостатъчност чрез неинвазивна вентилация.

Всички медицински сестри са сертифицирани за полагане на качествени здравни грижи и членуват в съсловни и синдикални организации.