Екип

В отделението по Ревматология работят четирима лекари с придобита специалност по вътрешни болести и ревматология.