Екип

  В клиниката работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

  Нашите лекари подържат своята квалификация чрез активни участия в курсове за следдипломна квалификация и световни научни форуми.    

  Проф. д-р Светослав Николов, д.м.н. – ръководител на клиниката

  Д-р Динко Драгиев – асистент

  Д-р Димчо Василев – началник отделение

  Д-р Тодор Терзиев – началник отделениe

  Д-р Петър Петров – специализант