Екип

Специалистите от 7 клиники и 22 отделения се грижат за здравето на пациентите на МБАЛ Варна към ВМА. Заместник началник по диагностично-лечебната дейност на болницата пък е полк. д-р Валентин Милев.

Ето и списъка с началниците на медицинските звена в МБАЛ Варна и телефоните, на които можете да се свържете с тях при нужда:

ЗВЕНО НАЧАЛНИК ТЕЛЕФОН ЗА КОНТАКТ
I-ва Клиника „Вътрешни болести“    
Отделение по кардиология Д-р Росица Хасиева 052/386 352
Отделение по гастроентерология Д-р Юлия Кулова 052/386 352
Отделение по интензивна терапия Д-р Георги Гюзелев 052/386 336
II-ра Клиника „Вътрешни болести“ Полк. доц. д-р Йордан Петев, д.м.  
Отделение по пневмология и фтизиатрия Д-р Корнелия Николова 052/386 392
Отделение по ревматология Д-р Петя Кирова 052/386 392
Отделение по вътрешни болести Д-р Илиана Теодорова 052/386 392
Клиника „Интензивно лечение на остри отравяния и токсикоалергии“ Проф. д-р Снежа Златева, д.м.  
Отделение по клинична токсикология Д-р Мариета Йовчева 052/386 382
Отделение по токсикохимични бедствени ситуации и детоксикация на зависими пациенти Д-р Живка Керезова 052/386 382
Лаборатория за химико-токсикологични изследвания Георги Бончев, д.х. 052/386 204
Клиника по хирургия Полк. проф. д-р Даниел Костов, д.м.н.  
Отделение по обща хирургия Д-р Николай Мънков 052/386 342
Отделение по гръдна хирургия Подп. д-р Недялко Драгнев 052/386 342
Отделение по урология Д-р Йови Ханджиев 052/386 322
Отделение по гинекология Д-р Валентин Марков 052/386 322
Клиника „Ортопедия и травматология“ Доц. д-р Васил Обретенов, д.м.н. 052/386 332
Клиника „Термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия“ Доц. д-р Йоланда Папазова, д.м. 052/386 312
Клиника „Анестезиология, хипербарна и интензивна медицина“ Проф. д-р Христо Бозов, д.м.  
Отделение по анестезиология и интензивно лечение Полк. д-р Валентин Милев 052/386 228
Отделение по хипербарна и морска медицина Д-р Милена Янева 052/386 249
Спешно отделение Д-р Мариана Попова 052/386 236
Медико-диагностична лаборатория Д-р Марияна Йорданова 052/386 337
Отделение по клинична патология Д-р Стоян Александров 052/ 386 314
Консултативно-приемно отделение Д-р Бирсен Хаджиева 052/ 386 366
Отделение по функционална диагностика Д-р Милен Георгиев 052/ 386 265
Отделение по образна диагностика Д-р Елена Веселинова-Николова 052/386 272
Отделение по нервни болести Д-р Вилиян Габровски 052/386 302
Отделение по уши-нос-гърло болести Д-р Пеньо Куцаров 052/386 273
Отделение по физикална и рехабилитационна медицина Д-р Ирина Белчева-Авджиева 052/386 365
Болнична аптека Маг. Фарм. Вярка Вълчева