Актуално за COVID-19

Екип

  Диагностичната дейност в лаборатория „Микробиология“ се осъществява от екип, формиран от лекари, биолози, медицински лаборанти и помощен персонал с необходимата квалификация и опит.

  В лабораторията работят: 

  Хабилитирани спеациалисти

  1. Доц. д-р Иванка Гергова, д.м. – ръководител на лаборатория „Микробиология"

  Лекари 

  1. Д-р Гергана Мизгова-Георгиева - началник отделение "Бактериология"

  Завършва "Медицина" през 1993 г., има придобита специалност по "Микробиология" през 2007 г. 

  Контакти: тел.: 02/922 55 78; Е-mail: 

        2. Д-р Елена Кьосева - завършва "Медицина" в София през 1987 г. 

  Контакти: тел.: 02/922 55 78; Е-mail:  

  Висш немедицински персонал

  1. Ангелина Трифонова – биолог
  2. Тереза Симеонова – биолог
  3. Борис Борисов – биолог

  Медицински лаборанти

  1. Сашка Чанева - старши медицински лаборант, бакалавър по здравни грижи, магистър по вирусология
  2. Красимира Цалева - медицински лаборант;
  3. Надя Балтова - медицински лаборант, бакалавър по социални дейности;
  4. Румяна Величкова - медицински лаборант;

  Помощен персонал

  1. Антоанета Миланова
  2. Цветанка Апостолова