Актуално за COVID-19

Ендопротезиране и реконструктивна хирургия

  Клиниката е специализирана в ендопротезирането на големите стави – тазобедрена, колянна и раменна като метод на лечение на артрозната болест и някои специфични счупвания.

  Ние изпозлваме най-новите методи на имплантиране:  предоперативно CT (компютър томографско) планиране на коленни и тазобедрени протези, индивидуални пациентспецифични инструменти и импланти, миниинвазивни достъпи при колянно и тазобедрено протезиране, структуросъхраняващи операции при уникондилно колянно протезиране, най-модерната двойноподвижна бедрена глава при протезиране на тазобедрената става, керамични импланти с висока износоустойчивост и удължена преживяемост след имплантация.

  Клиниката е една от водещите в областтa на на ендопротезирането с повече от 30-годишен опит. Годишно се извършват над 300 операции за поставяне на изкуствени стави.

  На челните места сме и в класацията сред клиниките, занимаващи се с реендопротезиране – подмяна на вече поставена изкуствена става с нова, поради износване или разхлабване. 

  Нашите специалисти използват висококачествени техники и импланти на водещи световни производители, като прилагат индивидуален подход към всеки пациент – както в избора на подходящата за неговото заболяване оперативна техника, така и по време на  лечението през предоперативния период на подготовка и постоперативните грижи и рахабилитация.

   Използването на новите щадящи техники и ранна рехабилитация дават възможност на пациентите да се върнат в кратки срокове към пълноценен начин на живот

  В Клиниката по ендопротезиране и реконструктивна хирургия работи висококвалифициран медицински персонал, осигуряващ качествено лечение и следоперативни грижи.

  Доц. Румен Златев д.м. – ръководител на клиниката

  Лекари:

  • д-р. Владимир Стефанов д.м. – началник-отделение
  • д-р. Евгени Топалов – началник-отделение
  • д-р. Владимир Стойчков
  • д-р. Николай Иванов
  • д-р. Никола Харисков

  Медицински сестри:

  • м.с. Марлена Станкова
  • м.с. Милка Драганова
  • м.с. Соня Димова
  • м.с. Анелия Чакърова

  Контакти: тел.: 02/ 92 25 673