Центърът

    В Операционния център се осъществява модерно лечение, съгласно стандартите по хирургия.

    А благодарение на опитните специалисти тук се извършват малки, средни,  голями (сложни)  и  високоспециализирани (много сложни) оперативни  намеси.

    Операционният център разполага с най-съвременно оборудване, позволяващо лечение на високо ниво.