Актуално за COVID-19

Катедрата

  Катедрата по анестезиология и интензивно /КАИЛ/ лечение е най-голямото и модерно звено за реанимация в България. Състои се от:

  Катедрата е оборудвана със съвременна апаратура за провеждане на анестезия, интензивно лечение, изкуствена белодробна вентилация, мониторинг по време на анестезия и интензивно лечение, аналгезия на пациенти, постъпващи за лечение във ВМА, интензивно лечение и мониторинг при трансплантирани пациенти.

  КАИЛ осъществява авто- и авиоранспорт на критично болни от всяка точка на страната, включително и на донори за кондициониране и експлантация на органи и последваща трансплантация.

  Клиниката по анестезиология обслужва всички хирургични клиники във ВМА. Операционните зали са оборудвани със съвременни анестезиологични апарати, монитори, перфузори, осигуряващи качествен и надежден мониторинг за болните по време на анестезия. Клиниката разполага още и с ехограф за нуждите на локорегионалната анестезия, затоплящи помпи, система за затопляне и бързо преливане на интравенозни разтвори и биопродукти.

  Клиниката по интензивно лечение разполага общо с 5 зали:

  • 3 реанимационни зали
  • зала с 2 трансплантационни бокса
  • зала за събуждане на пациенти от операционния блок – оборудвана с 31 реанимационни легла, две флуидни легла, ехограф, хемодиализен апарат, модерен апарат за кръвно-газов анализ, дефибрилатори, затоплящи помпи, както и със съвременна апаратура за изкуствена белодробна вентилация и мониторинг на критично болните, позволяващи качествена и надеждна грижа за пациенти

  Отделението по хипербарно оксигенна терапия разполага с две барокамери.