Катедрата

  Катедра "Клинична лаборатория и имунология" обединява три лаборатории, в рамките на които са обособени различни отделения:

  • Клинична лаборатория
  1. Приемно-експертизно лабораторно отделение
  2. Отделение по хемостаза
  3. Отделение по клинична химия
  4. Морфологично отделение
  5. Отделение за пунктати, ликвори и урини
  • Лаборатория по клинична имунология
  1. Отделение по клинична имунология
  2. Отделение по радиоимунология
  • Лаборатория по цитогенетика и молекулярна биология
  1. Отделение по цитогенетика, молекулярна биология и електрофоретични изследвание
  2. Секция по цитогенетика
  3. Секция по молекулярна биология и електрофоретични изследвания.

  В лабораторните звена на първата се извършват предимно рутинни и спешни лабораторни изследвания, а в другите две – високоспециализирани изследвания в областта на имунологията, радиоимунологията, цитогенетиката и молекулярната биология.