Клиниката

    Клиниката по неврохирургия извършва високоспециализирана диагностична, лечебна и научно-преподавателска дейност. 

    Съвременната апаратура позволява да се диагностицират заболявания на централната и периферна нервна система.

    Опитният й екип е специализиран в оперативното лечение на съдови, неопластични, дегенеративни, вродени, травматични и инфекциозно-възпалителни заболявания.

    Клиниката осигурява 24–часова спешна медицинска помощ на травматичните неврохирургични заболявания в София и региона и е лидер при оперативното им лечение.