Актуално за COVID-19

Клиниката

  Kлиника "Ендокринолoгия и болести на обмяната" приема пациенти в три отделения:

  1. Диабетно отделение
  2. Метаболитно отделениe
  3. Лаборатория по експериментална ендокринология

  Лечението се извършва по клинични пътеки 78, 79,80,81, 82 78.1, 79.1, 80.1, 81.1, 82.1 и клинични процедури, финансирани от НЗОК.

  Клиниката функционира в тясно сътрудничество с всички останали звена на болницата и разполага с възможности за отлична диагностика и широка гама от лабораторни изследвания.

  Разполага с 30 болнични легла, разпределени в стаи с различен брой, но със самостоятелен санитарен възел.