Актуално за COVID-19

Клиниката

    Клиниката по пластична хирургия и изгаряния разполага с най-модерен сграден фонд и апаратура, спомагаща за качествено изпълняване на услугите.

    Тук нашите пациенти могат да получат консултации от всички медицински специалности на най-високо професионално ниво.

    Ние разполагаме с денонощно мониториране на пациентите и 24-часово обслужване от хирурзи, с възможност за операция и реоперация. Наблюдението се извършва от опитен медицински персонал, което допринася за намаляване на болката по време на болничния престой, а процедурите се извършват с оптимизиран болничен престой.