Клиниката

  Качествената грижа за пациента е основната мисия на Клиниката по конвенционална рентгенова диагностика. А, благодарение на модерната апаратура и отлично подготвения екип, тази цел е постижима. Клиниката осигурява качествена и изчерпателна образна диагностика и лечение на пациентите, преминали през нейните диагностични и интервенционални звена. Мултидисциплинарна е и включва в дейността си пълен набор от образно-диагностични изследвания. Амбицията на специалистите е всеки пациент да напусне клиниката с перфектно изготвен резултат, а при нужда - и с изчерпателно проведена консултация с лекар. 

  Апаратурата е на световно ниво

  Клиниката е изцяло дигитализирана и разполага с всички необходими рентгено-диагностични апарати, някои от които са най-съвременните в света. Екипът поддържа отлични контакти с подобни структури в София и страната. Освен това, водещи клиники по образна диагностика в чужбина - от Полша, Швеция и Швейцария, оказват консултативна и методична помощ. 

  Всички изследвания се обработват, разпространяват и архивират с помощта на PACS система, която позволява непрекъснат достъп до предходни изследвания и провеждане на сравнителна оценка. Образите могат да бъдат дистанционно пренасяни и консултирани с референтни центрове по пътя на телемедицината.

  В структурата на клиниката функционират три отделения:

  • Отделение по ангиодиагностика
  • Спешно рентгеново отделение
  • Клинично рентгеново отделение