Клиниката

  Отделението по орална хирургия разполага с модерна база  и е в съответствие с 3-то ниво на компетентност съгласно правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ-София към ВМА и действащия медицински стандарт по орална хирургия.

  При нас могат да се лекуват пациенти под 18-годишна възраст, служители в системата на Министерство на отбраната, както и всички граждани на Република България и Европейския съюз, съгласно Рамковия договор, подписан с НЗОК.

  Ние осигуряваме 24-часова специализирана спешна медицинска помощ на травматичните увреди на главата на територията на София-град и София-област.

  Отделението по орална хирургия е едно от водещите в страната в комплексната рехабилитация при тежки комбинирани и съчетани травми. Специалистите ни са в непрекъснат контакт и взаимодействие с всички лечебни, диагностични и научни звена на ВМА, както и с всички сродни учреждения и звена от състава на Българската армия и гражданските лечебни заведения.

  Отделението е оборудвано със съвременна апаратура, позволяваща по-голяма прецизност в лечението на нашите пациенти:

  • Апарат за криотерапия
  • Центрофуга за извличане на собствена тромбоцитна маса при метода Plasmolifting
  • Ел нож „Ербе”
  • Апарат „Хелиомат”
  • Апарат за ултразвукова костна хирургия