Клиниката

    Клиника по обща и онкологична гинекология предоставя комплексно лечение на всички спешни състояния в гинекологията, лекарствена терапия на нетуморните гинекологични заболявания и доброкачествените тумори.

    Нашите лекари са специализирани в оперативна гинекология: гинекологична онкохирургия,оперативно лечение на пикочна стрес инконтиненция и/или без пролапс на женските полови органи, както и в лапароскопско и хистероскопско лечение на доброкачествени и злокачествени гинекологични заболявания.